Досвід Латвії в подоланні наслідків тоталітаризму: круглий стіл